Alta Omsorgssenter

Areal: 24000 m²
Byggeår: 2017 – 2020
Entrepenør: PEAB Bjørn Bygg AS og Jaro AS
Ansvarlig byggeteknikk (RIB)/ konstruksjonssikkerhet, og prosjektering av betongelementer.

La oss kontakte deg!