Pasienthotellet, Tromsø

Areal: 11000 m²
Byggeår: 2013 – 2015
Entrepenør: Jaro AS og Consto Nord AS
Foto: Consto Nord AS
UNN Pasienthotell, Norges største pasienthotell i 17 etasjer. Visti AS sto som ansvarlig for prosjektering av betongelementer.

La oss kontakte deg!