Vernesenteret, Alta

Areal: 1400 m²
Byggeår: 2018 – 2020
Entrepenør: Jaro AS og Kivijervi AS
Ansvarlig byggeteknikk (RIB)/ konstruksjonssikkerhet, og prosjektering av betongelementer.

La oss kontakte deg!